fbpx
Kārļa Ulmaņa gatve 125b +371 67 004 000

RŪPES PAR VIDI

Savā darbībā LEXUS Riga Airport vienmēr ir rīkojies atbildīgi pret vidi un tagad esam arī oficiāli ir atzīti par zaļi domājošu uzņēmumu, iegūstot ISO 14001 sertifikātu.

LEXUS RIGA AIRPORT UN APKĀRTĒJĀ VIDE

LEXUS mīl dabu, tāpēc rūpējas par otrreizējo materiālu pārstrādi un pieņem no klientiem:

–           Baterijas un akumulatorus (bezmaksas)

–           Lietotas riepas (bezmaksas)

–           Utilizējamas automašīnas (Tel. 80 000 013, SIA „Auto pārstrāde”)

KAS IR ISO 14001?

Tā kā pasaulē vides problēmas arvien saasinās un pieaug interese par apkārtnes aizsardzību, tad Starptautiskā standartizācijas organizācija (Internationa¬l Organization for Standardization — ISO) 1996. gada septembrī apstiprināja ISO 14000 — brīvprātīgi ieviešamu standartu sēriju vides pārvaldības sistēmas izveidošanai organizācijās un uzņēmumos.
ISO 14001 ir viens no starptautisko standartu sērijas, kas piemērojama jebkurai organizācijai, jebkurā pasaules malā un attiecas uz vides pārvaldības sistēmu. Balstoties uz Plāno-Dari-Pārbaudi-Darbojies ciklu, ISO 14001 tiek likts uzsvars uz ļoti svarīgām prasībām – identificēt, vadīt un veikt vides aspektu monitoringu jebkurā organizācijā, kā arī norādīt, kā pārvaldīt un uzlabot visu sistēmu.

ISO 14001 PAMATMĒRĶIS

ISO 14001 vides pārvaldības sistēmas pamatmērķis ir panākt, lai organizācija nepārtraukti uzlabotu savu apkārtējo vidi un attieksmi pret to. ISO 14001 ir vides pārvaldības sistēmas standarts, bet ne darba izpildījuma vai produkta standarts. Uzņēmumi paši nosaka savas darbības kritērijus, definē nepieciešamos uzlabojumus, kā arī izvēlas sev sasniedzamos standartus, izņemot tos, ko uzliek par pienākumu likums. Uzņēmums arī regulē savus iekšējos procesus, jo tā darbinieki vislabāk pārzina ražošanu un tāpēc atradīs visefektīvākos ceļus iespējamā vides piesārņojuma samazināšanai. ISO 14001 ir piemērots ikvienam uzņēmumam, dažādās ražošanas vai pakalpojumu nozarēs. Standarts ir izveidots tā, lai būtu izmantojams organizācijās ar atšķirīgu ģeogrāfisko, kultūras, sociālo un ekonomisko situāciju.